MOPS logo
  
Wersja do druku   
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Podstawa prawna : ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
  1. od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
  2. do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
  3. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
  4. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
  3. zawarła związek małżeński.


Ostatnich zmian dokonał Zbigniew Pawłowski dnia: 2009-05-22
Wprowadził Zbigniew Pawłowski dnia: 2009-05-22 Archiwum
Ilosc odwiedzin podstrony: , Ilosc wszystkich odwiedzin: 436180

Instrukcja

Aktualizacje

Redakcja

Komunikaty i ogłoszenia

Wzory Wniosków

Akty Prawne

Oferty pracy

Przetargi

Odnośniki

Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru

Kontrole

Elektroniczna skrzynka podawcza

© Biuletyn Informacji Publicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu,
Administrator serwisu: administrator@mops.radom.pl